top of page

 

 1. Alle bilder tatt av ALFA Studio Norge, er underlagt lov om opphavsrett og beskyttet i henhold til åndsverksloven. Det betyr at fotografen har alle rettigheter og eierskap til alle bildene. Kunde betaler for et eksemplar av orginalen. 

 2. ALFA Studio kan bruke bildene i sin markedsføring, inkludert, men ikke begrenset til: web, portefølje, annonser og konkurranser.    

 3. Fotografen kan ikke bruke bilder på en måte som kan svekke kundens integritet eller virke støtene.     

 4. ALFA Studio Norge fraskriver seg ethvert ansvar for mislykkede/tapte bilder.    

 5. Det er ikke tillatt å manipulere eller redigere bildene på noen måte uten nærmere avtale med ALFA Studio eller uten godkjenning.    

 6. Bildene må ikke videreselges, brukes i næringsvirksomhet eller offentliggjøres i utstillinger, presse eller andre medier uten samtykke fra eier av bilder, videoer.    

 7. Bildene er for privat bruk. Ved all bruk av bilder elektronisk (Facebook, personlig nettside, egne nettalbum o.l.), samt eventuelt bilde i avis/nettavis, skal firmaet krediteres på følgende måte:    Foto: ALFA Studio.  Eller så skal fotostudioet “tagges” i de innlegg som legges ut i sosiale medier. Om kunde unnlater seg dette kan ALFA Studio Norge påkreve at det blir gjort senest 2 timer fra varsel er gitt.  

 8. Avtalen omfatter alt som kan kjøpes fra ALFA Studio Norge, med det innholdet som er spesifisert under hver pakke, til den prisen som står oppført  

 9. Bildene og/eller videoer leveres senest 8 uker etter fotograferingen.   

 10. Kunden er innforstått med tjenestenes konkrete innhold, herunder fotografisk stil. Stilen vi redigerer bildene er tidløs. Ved å bestille tjenester hos ALFA Studio Norge, aksepterer man at bildene blir redigert i denne stilen. Kunde kan komme med forslag til endringer, men har ALFA Studio Norge bestemmer egenrådig hvordan bilde skal publiseres og/eller selges. Avtalen trer i kraft når kunden enten har gjennomført en booking på bookingsiden, har avtalt via e-post eller avtalt skriftlig via sosiale medier. Som eier og innehaver kan Alexander Fause avtale skriftlig på vegne av ALFA Studio Norge.     

 11. Etter kunde har mottatt prøveeksemplarer/previews har kunden 14 dager på å velge de filer som kunde ønsker å kjøpe eksemplarer av. Overgår det 14 dager fra sendt dato, faktureres kunde for alle previews som er sendt og kunde få tilsendt alle filene i fullformat.  

 12. Printing av bilder er en tjeneste vi leverer med høy kvalitet, men vi tar ingen ansvar for kvalitet på fotografier dersom de må sendes med tredjeparts transportør.  

 13. Kansellering eller endring av avtale må skje skriftlig innen 3 dager før fotograferingen. Ved avbestilling eller endring av oppdrag som bryllup må dette skje innen 10 uker før bryllupet. Kansellerer man avtalen etter nevnte frister ovenfor kan ALFA Studio Norge kreve et avlysningsgebyr som er satt til 750kr. Ved sykdom eller andre uforutsette hendelser i  

 14. brudeparets omgivelser strekker fotografen seg så langt det er mulig å endre dato og tidspunkt i kontrakten. Ved sykdom eller andre uforutsette hendelser for fotografen er det fotografens ansvar å sørge for at brudeparet får de tjenester som er reservert.    

 15. ALFA Studio Norge forbeholder seg retten på åndsverk til å publisere bilder fra oppdraget på sin webside, sosiale medier og annet markedsførings materiale, inkludert deltakelse i evt konkurranser, med mindre kunden ønsker noe annet. Dette må i så fall gis skriftlig beskjed om til fotografen.     

 16. Sosiale medier inkluderer Facebook, Messenger, SMS, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, etc.   

 17. Gavekort deles kun ut ved kontant betaling. Maksgrense for gavekort er 3000kr. Hvert gavekort er gyldig et år fra kjøpsdato og må løses inn innen fristen. Resterende beløp på gavekortet returneres ikke. Kunde kan heller ikke heve, angre eller returnere gavekort.  

 18. Alle ansatte i ALFA Studio Norge har taushetsplikt om kundenes informasjon og personalia. Dokumenter om kundens info blir låst inne og oppbevart på et sikkert sted.   

 19. Prisene kan endres uten noen komunikasjon med noen av kunderene. Det er ALFA Studio Norge som bestemmer hva produktene skal koste og bestemmer når tid prisene endres. Kunde samtykker til dette ved å signere. 

 20. Betaling skjer på følgene måte: Det sendes ut faktura til kunde med forfallsdato, Kunde velger selv betalingsmåte, faktura skal være betalt innenfor forfallsdato på faktura.   

  

Ved å engasjere ALFA Studio Norge sier du deg enig i alle betingelsene ovenfor, dersom ikke annet er skriftlig avtalt og kan dokumenteres i enhver sammenheng.   

  

Skrevet og signert av  

Alexander C. J. N. Fause på vegne av ALFA Studio Norge 820 559 622  MVA  

  

___________________________________________________________  

  

Oppdatert 09.05.22                                                     Gjelder fra 09.05.22   

  

© ALFA Studio Norge 2022

Alex sign.jpg

Vilkår og betingelser

bottom of page