1. Alle bilder tatt av ALFA Studio, er underlagt lov om opphavsrett og beskyttet i henhold til åndsverksloven. Det betyr at fotografen har alle rettigheter og eierskap til alle bildene.   

  
2. ALFA Studio kan bruke bildene i sin markedsføring, inkludert, men ikke begrenset til: Web, portefølje, annonser og konkurranser.   

  
3. Fotografen kan ikke bruke bilder på en måte som kan svekke kundens integritet eller virke støtene.   

  
4. ALFA Studio fraskriver seg ethvert ansvar for mislykkede/tapte bilder.   

  
5. Det er ikke tillatt å manipulere eller redigere bildene på noen måte uten nærmere avtale med ALFA Studio.   

  
6. Bildene må ikke videreselges, brukes i næringsvirksomhet eller offentliggjøres i utstillinger, presse eller andre medier uten samtykke fra eier av bilder, videoer.   

  
7. Ved digital publisering og offentlig deling av bilder eller videoer skal fotografen krediteres med tydelig link til ALFA Studio sin hjemmeside/facebookside/instagramkonto, være vannmerket eller ha logo tydelig i nærheten av foto eller video. Avtalen omfatter alt som kan kjøpes fra ALFA Studio, med det innholdet som er spesifisert under hver pakke, til den prisen som står oppført. Alle priser er evt. inkludert moms. Opphold og reiseutgifter er ikke inkludert i prisen, med mindre annet er avtalt.   

8. Bildene leveres senest 8 uker etter fotograferingen.   

Kunden er inneforstått med tjenestenes konkrete innhold, herunder fotografisk stil. Stilen vi redigerer bildene er tidløs. Ved å bestille tjenester hos ALFA Studio, aksepterer man at bildene blir redigert i denne stilen. Kunde kan komme med forslag til endringer, men har ALFA Studio bestemmer egenrådig hvordan bilde skal publiseres og/eller selges. Avtalen trer i kraft når kunden enten har gjennomført en booking på bookingsiden, har avtalt fotografering via e-post eller avtalt skriftlig via sosiale medier.    

Som eier og innehaver kan Alexander Fause avtale skriftlig på vegne av ALFA Studio.   

  

9.1 Priser kan endres uten forvarsel.  

 

9.2 Kunden faktureres fortløpende etter bilder er valgt av kunde og har 14 dagers forfall. Om betaling ikke er mottatt innen 2 dager etter forfall sendes en ny faktura inkludert forsinkelsesrente på 10 %. Om betaling ikke er mottatt innen 14 dager etter forfall sendes det en ny faktura med purregebyr på ytterligere 10%. Om det totale beløpet ikke er mottatt etter 31 dager fra forfall, sendes fakturaen til inkasso.  

 

10. Tilbud oppgis i prosent av det totale beløpet. Tilbudet man mottar gjelder kun for en kunde, en gang.  

 

11. Kansellering eller endring av avtale må skje skriftlig innen 3 dager før fotograferingen. Ved avbestilling eller endring av oppdrag som bryllup må dette skje innen 10 uker før bryllupet.    

Kansellerer man avtalen etter nevnte frister ovenfor kan ALFA Studio kreve et avlysningsgebyr.    

Ved sykdom eller andre uforutsette hendelser i brudeparets omgivelser strekker fotografen seg så langt det er mulig å endre dato og tidspunkt i kontrakten. Ved sykdom eller andre uforutsette hendelser for fotografen er det fotografens ansvar å sørge for at brudeparet får de tjenester som er reservert.   

12. Bildene er for privat bruk. Ikke for kommersiell bruk om ikke annet er skriftlig avtalt. Ved all bruk av bilder elektronisk (Facebook, personlig nettside, egne nettalbum o.l.), samt eventuelt bilde i avis/nettavis, skal fotografen krediteres på følgende måte:   

Foto: ALFA Studio   

13. ALFA Studio forbeholder seg retten på åndsverk til å publisere bilder fra oppdraget på sin webside, sosiale medier og annet markedsførings materiale, inkludert deltakelse i evt konkurranser, med mindre kunden ønsker noe annet. Dette må i så fall gis skriftlig beskjed om til fotografen.    

  

14. Sosiale medier inkluderer Facebook, Messenger, SMS, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, etc.  

 

Ved å engasjere ALFA Studio sier du deg enig i alle betingelsene ovenfor, dersom ikke annet er skriftlig avtalt og kan dokumenteres i enhver sammenheng.  

 
 

Skrevet og signert av 

Alexander C. J. N. Fause på vegne av ALFA Studio 820 559 622   

_________________________________________________________________ 

Oppdatert 01.07.20  

Gjelder fra 01.01.20  

 
 

© ALFA Studio 2020 

Vilkår og betingelser

Fotograf - Videograf

ALFA Studio

Strandveien 12, Storsteinnes

TLF: 90179194

Alex@alexcostapictures.com

Organisasjonsnummer: 820 559 622

©ALFA Studio 2020. All rights reserved.